Anesthesia in Transrectal Ultrasound Guided Biopsy

 • Abstract
 • FullTEXT
 • Additional info
 • Attachments
 • Related items
 • Video

Anesthesia in Transrectal Ultrasound Guided Biopsy

Editör için:

Kürşat Zengin ve ark.’nın “Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisinde İki Farklı Anestetik Metodun Karşılaştırılması” konulu orjinal araştırmasını büyük bir ilgiyle okuduk [1]. Araştırmada transrektal ultrason eşliğinde prostat (TRUSP) biyopsisinde periprostatik sinir blokajı (PPSB) ve perianal-intrarektal lokal anestezik tatbikinin hasta ağrı düzeyine etkileri retrospektif olarak karşılaştırılmış. Klinik uygulama açısından önemli olan bu konu, başarılı tasarımı ve dökümantasyonu ile bizimle paylaşılmış.

Prostat kanseri erkek popülasyonda görülen en sık kanserlerden biridir ve TRUSP-biyopsisi tanıda standart bir prosedürdür [2,3]. TRUSP-biyopsisinde hasta konforunu ve memnuniyetini arttırmak için farklı anestezik teknikler kullanılmaktadır. PPSB sık kullanılan, kolay uygulanabilen ve ağrı kontrolünde etkin bir anestezik yöntemdir [4]. Perianal-intrarektal lokal anestezik uygulaması uygulama bakımından en kolay yöntem olmasına karşın hastada ağrı kontrolü açısından çok başarılı değildir.

VAS (Görsel Analog Skala), hastanın ağrısını değerlendirmede en sık kullanılan ağrı ölçeğidir. Çalışmada hastanın ağrı düzeyleri karşılaştırılırken VAS kullanılmış, fakat girişimin farklı evreleri için ayrı ayrı bakılmamış. İşlem sırasında ağrı, ultrason probu yerleştirilirken anüs dilatasyonu sırasında ve biyopsi iğnesinin prostat kapsülünü delmesi sırasında oluşmaktadır. Çalışmada bu evrelerin her biri için VAS skorunun ayrı ayrı değerlendirilmesi ve VAS değerlendirmelerinin postoperatif süreçte de sürdürülmesi, özellikle, işlemden ne kadar sonra hastada analjezi gereksinimi olduğunun kaydedilmesi yapılan bloğun etkinliğini göstermesi açısından okuyucuyu daha fazla bilgilendirebilirdi. Ayrıca subjektif bir değerlendirme ölçeği olan VAS sorgulamasının retrospektif yapılması da değerlendirmenin sağlıklı olma ihtimalini azaltmaktadır. Sonuç olarak bu TRUS-biyopsisinde VAS değerlerinin ve hasta memnuniyetinin prospektif olarak, girişimin her bir evresinde ve girişim sonrasında ayrı ayrı değerlendirilmesinin ve girişim sonrası analjezik gereksinimlerinin karşılaştırılmasının okuyucuyu daha doğru bir şekilde yönlendireceğine inanıyoruz.

Kaynaklar

1. Zengin K, Tanık S, Albayrak S, Bakırtaş H, İmamoğlu MA, Gürdal M. Transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisinde iki farklı anestetik metodun karşılaştırılması. J Clin Anal Med 2015; DOI: 10.4328/JCAM.2335

2. Autorino R, De Sio M, Di Lorenzo G, Damiano R, Perdonà S, Cindolo L, D’Armiento M. How to decrease pain during transrectal ultrasound guided prostate biopsy: a look at the literature. J Urol 2005;174(6):2091-7.

3. Ceylan C, Ceylan T, Odabaş Ö, Yüksel S, Doğan S, Yiğman M. Türk erkeklerinde prostat kanseri tanisinda transrektal ultrasonografi ve rektal muayenenin rolunun değerlendirilmesi. J Clin Anal Med 2012;3(2): 170-3

4. Seymour H, Perry MJA, Lee-Elliot C, Dundas D, Patel U. Pain after transrectal ultrasonography-guided prostate biopsy: the advantages of periprostatic local anaesthesia. BJU Int 2001;88 (6):540-4.

Additional Info

 • Recieved: 16.05.2014
 • Accepted: 18.05.2014
 • Published Online: 18.05.2014
 • Printed: 20.05.2014
 • DOI: 10.4328/JCAM.2565
 • Author: Memduh Yetim, Oguz Kilickaya
 • Identifier: J Clin Anal Med. 2015;6(6):
 • How to Cite: Memduh Yetim, Oguz Kilickaya. Anesthesia in Transrectal Ultrasound Guided Biopsy. J Clin Anal Med. 2015;6(6):
 • Running Title: Anesthesia in Transrectal Prostate Biopsy
Download attachments:

Last Issued ACAM

Covers ACAM

Article & Author Search ACAM

Please publish modules in offcanvas position.