Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

 • Abstract
 • FullTEXT
 • Additional info
 • Attachments
 • Related items
 • Video

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Editör için:

Fındıkcıoğlu ve ark. [1] tarafından kaleme alınan ve derginizin Mayıs 2014 sayısında yayınlanan “İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Cerrahi Biyopsi Gerekli midir: Retrospektif Klinik Çalışma” başlıklı makaleyi ilgiyle okudum. Bu konuyla ilgili olarak İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında (İHA) uygulanan cerrahi prosedürler hakkında birkaç noktaya temas etmek istiyorum.

Fındıkcıoğlu ve ark. [1] İHA ön tanısıyla VATS ve torakotomi ile olmak üzere toplam 45 hastaya biyopsi ameliyatı uyguladıklarını; cerrahi sonrası VATS grubunda morbiditeyi %16 (5/31), mortaliteyi %6 (2/31) oranında; torakotomi grubunda ise morbidite saptamayıp mortaliteyi ise %14 (2/14) oranında saptadıklarını bildirmişlerdir. Cerrahi sonrası patolojik tanı oranını ise %82 olarak vermişlerdir. Çobanoğlu ve ark. [2] ise aynı amaçla 31 hastaya VATS ve torakotomi ile uyguladıkları biyopsi ameliyatlarında mortalite gözlemeyip morbidite oranlarını ise VATS grubunda %8 (1/12) ve torakotomi grubunda %16 (3/19) olarak belirtmişlerdir. Cerrahi sonrası patolojik tanı oranı ise %80 (25/31)’dir. Bu serilerde VATS’ın torakotomiye göre operasyon ve yatış süresi açısından üstün olduğunu, komplikasyon ve tanı değeri açısından ise istatistiksel anlamlı fark olmadığını, sonuçların literatür ile uyumlu olduğunu bildirmişlerdir.

Diğer taraftan İAH nedeniyle biyopsi ameliyatı uygulanacak olan ve hastalıkları nedeniyle de genel anestezinin risk ve komplikasyonlarına yatkın olan bu hastalarda, risk ve komplikasyonları azaltmak amacıyla, uygun olan hastalarda genel anestezi vermeden bölgesel anestezi eşliğinde VATS ile biyopsi ameliyatları yapıldığı Pompeo ve ark. [3] tarafından bildirilmiştir. Otuz olguluk bu çalışmada entübasyon uygulanmadan 10 hastaya interkostal blok ve 20 hastaya epidural anestezi eşliğinde VATS ile biyopsi ameliyatı uygulanmış, epidural anestezi alan bir hastada plevral yapışıklıklar nedeniyle genel anesteziye geçilmeden lateral torakotomi yapılarak biyopsi alınmıştır. Bu seride, bir hastada atelektaziye sekonder gelişen ateş dışında majör komplikasyon ve mortalite saptanmamış olup cerrahi sonrası patolojik tanı oranı ise %97 (29/30) olarak verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında İHA nedeniyle biyopsi uygulanacak hastalarda, postoperatif mortalite, morbidite ve cerrahi sonrası patolojik tanı oranlarında birbirlerine üstünlüğü olmayan VATS ve torakotomi prosedürlerinden öncelikle daha az invaziv metod olan VATS kullanılması, uygun olan hastalarda ise genel anestezinin de yan etkilerini azaltmak için bölgesel anestezi eşliğinde VATS ile biyopsi alınmasının hastalar açısından daha yararlı olabileceği kanaatindeyim.

Çalışmalarını bizlerle paylaştıkları için Sayın Fındıkcıoğlu ve arkadaşlarına teşekkür ederim.

Kaynaklar

1. Fındıkcıoğlu A, Kılıç D, Karadayı Ş, Canpolat T, Hatipoğlu A. İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Cerrahi Biyopsi Gerekli Midir: Retrospektif Klinik Çalışma. J Clin Anal Med 2014;5(3): 204-8.

2. Çobanoğlu U, Sayır F, Mergan D. İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında İdeal Bir Tercih: Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi. J Clin Anal Med 2012;3(1):46-50.

3. Pompeo E, Rogliani P, Cristino B, Schillaci O, Novelli G, Saltini C. Awake Thoracoscopic Biopsy of Interstitial Lung Disease. Ann Thorac Surg 2013;95:445–52.

Additional Info

 • Recieved: 17.04.2014
 • Accepted: 17.04.2014
 • Published Online: 17.04.2014
 • Printed: 01.11.2015
 • DOI: 10.4328/JCAM.2498
 • Author: Fatih Candas
 • Identifier: J Clin Anal Med. 2015;6(6):
 • How to Cite: Fatih Candas. Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study. J Clin Anal Med. 2015;6(6):
 • Running Title: Surgical Biopsy for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases
Download attachments:

Last Issued ACAM

Covers ACAM

Article & Author Search ACAM

Please publish modules in offcanvas position.