Relationship Between Vesicoureteral Reflux and Detrusor Overactivity

 • Abstract
 • FullTEXT
 • Additional info
 • Attachments
 • Related items
 • Video

Relationship Between Vesicoureteral Reflux and Detrusor Overactivity

Editör için:

İdiyopatik detrüsör aşırı aktivitesi ile vezikoüreteral reflü derecesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlayan çalışmayı ilgi ile okuduk [1].

Vezikoüreteral reflü (VUR) ve alt üriner sistem disfonksiyonu (AÜSD) arasındaki ilişki Avrupa Üroloji Birliği kılavuzunda da belirtildiği gibi hem tanı hem de tedavi yönetimi açısından birbiri ile sıkı ilişki içinde olmasına rağmen aralarındaki bağı destekleyen kuvvetli çalışmalar yoktur [2].

Çalışmaların çoğu tanımlayıcı, kontrol grubu olmayan ve retrospektif olup kanıt düzeyi düşüktür. Son zamanlardaki güncel çalışmalardan İsveç reflü grubunun verilerine göre VUR ve AÜSD beraberliği olan çocuklarda tedavi sonucu diğerlerine göre özellikle böbrek hasarı açısından daha kötü olduğu saptanmıştır [3] .

AÜSD olan çocuklarda VUR sıklıkla düşük dereceli olup, ultrasonografi bulguları normaldir. Bu nedenle AÜSD olan tüm çocuklarda voiding sistoüretrografi yapma endikasyonu bulunmamaktadır. AÜSD olan çocuklarda ateşli idrar yolu enfeksiyonu öyküsü mevcutsa VUR saptanma olasılığı yüksek olacağı için video ürodinami çalışması yapılmalıdır. AÜSD tedavisi başarısız olan çocuklarda ürodinamik değerlendirme yapılmalıdır. Özellikle güncel literatürde yazarlarında belirttiği gibi detrüsör aşırı aktivitesi ve VUR arasında ilişkiyi gösteren kesin çalışmalar olmamakla birlikte ürodinamik inceleme ve voidingsistoüretrografi yapılması üzerinde durulmaktadır [4] .

Kaynaklar

1. Kılınç F, Is the Grade of Vesicoureteral Reflux Related with Detrusor Overactivity? J Clin Anal Med 2014;5(4):273-5.

2. Tekgül S, Riedmiller H, Hoebeke P, Kočvara R, Nijman RJ, Radmayr C, et al. EAU Guidelines on Vesicoureteral Reflux in Children. Eur Urol 2012;62:534–542.

3. Sillén U, Brandström P, Jodal U, Holmdahl G, Sandin A, Sjöberg I, et al. The Swedish reflux trial in children: v. Bladder dysfunction. J Urol 2010;184:298–304.

4. Colen J, Docimo SG, Stanitski K, Sweeney DD, Wise B, Brandt P, et al. Dysfunctional elimination syndrome is a negative predictor for vesicoureteral reflux. J Pediatr Urol 2006;2:312–5.

Additional Info

 • Recieved: 04.04.2014
 • Accepted: 04.04.2014
 • Published Online: 04.04.2014
 • Printed: 01.11.2015
 • DOI: 10.4328/JCAM.2460
 • Author: Orcun Celik, Tumay Ipekci, Mustafa Burak Hoscan
 • Identifier: J Clin Anal Med. 2015;6(6):
 • How to Cite: Orcun Celik, Tumay Ipekci, Mustafa Burak Hoscan. Relationship Between Vesicoureteral Reflux and Detrusor Overactivity. J Clin Anal Med. 2015;6(6):
 • Running Title: VUR Grade and Detrusor Overactivity
Download attachments:

Last Issued ACAM

Covers ACAM

Article & Author Search ACAM

Please publish modules in offcanvas position.