If you are already registered, please login here

Shipping details
Same as Billing
Add/Edit Shipping details
Name SKU Price Quantity Tax Discount Total
 
Product prices result
   

Selected shipment

international kargo

or change the selected shipment method

 
Total:
0,00 TL
0,00 TL
Notes and special requests
Terms of Service

Terms of service

BAYRAKOL MEDİCAL PUBLİSHİNG MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 1. KONU

İş bu, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Aşağıda bilgileri bulunan Alıcı ve Satıcı arasında belirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir. SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 

 1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Bayrakol Medical Publishing (Bayrakol MP), (Bundan sonra bayrakol.org  olarak anılacaktır)
Adresi: Emrah Mahallesi, Gülgün Caddesi, No:62/58, 06100 Keçiören, Ankara, Türkiye
Telefon: +90 (530) 304 25 83
E-posta:  info@bayrakol.org
Web: www.bayrakol.org

 

 1. ALICI BİLGİLERİ:

Adı/Soyadı/Ünvanı: 
Adresi : ….
Telefon: …
E-mail:…

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Adı, Miktar, Tutar

Kargo Tutarı:
Toplam Tutar: 

Ödeme Şekli:

 

 1. TESLİM EDİLECEK KİŞİ :

Teslim Edilecek Adı/Soyadı/Unvanı:
Teslimat Adresi :
Telefon :
E-Posta adresi :

 

 1. FATURA VE SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta adresi :
Fatura Teslim : Aksi yönde bir talep tarafımıza iletilmedikçe fatura, sipariş teslimatı sırasında Alıcıya teslim edilecektir.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER:

 

 1. ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan sure içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
 3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden bayrakol.org sorumlu tutulamaz.
 4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için İşbu sözleşmenin imzalı nüshasının org’a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, bayrakol.org’a ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 6. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini a ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde org’a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde kargo giderleri ALICI'ya aittir.
 7. org mücbir sebepler veya kargoyu engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
 8. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için org’a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri bayrakol.org tarafından karşılanacaktır.
 9. İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp org’a ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.
 10. org teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

 

 1. CAYMA HAKKI:

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde bayrakol.org’a  e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün bayrakol.org’a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

 

 1. YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya bayrakol.org’un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI İşbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.