Self Publishing a Book

Only medical book

How to do it?
Fill out the "Publish Book Request Form

Get Self Published a Book in five Easy Steps

Write it
Sent Request Form
Design in three days
Approve it
Print in 7 days

JCAM
INDEXED IN
WEB OF SCIENCE

JCAM Indexed in Web of sciences (ESCI)
Fast Tract publication (10 day)
Open access journal

Three Powerful Reasons To Publish in JCAM!!!

More safe
Latest
Fast Tract publication (10 day)

Three good reasons to publish in AEMED!!!

arrow
arrow

Bayrakol Academy's scientific activities in medicine field

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Do You Want To Publish a Medical Paper in JCAM?

Journal of Clinical and Analytical Medicine index in Web of Science  (ESCI), Citefactor, DOAJ, Elsevier, EMBASE, EBSCO, Google Scholar, SCOPUS, Index Copernicus, Pleksus Medline, Türkiye Atıf Dizini

ABOUT US

Bayrakol is international medical publisher serving health professionals and students. Bayrakol promotes the latest advancements in clinical practice, publishes the latest research findings, advocates medical education and is known for the high quality and didactic nature of its books, journals, and electronic products. Bayrakol publishes a lot of new book titles, papers etc. every year.

 

 

Bayrakol Academi   tıp alanında bilimsel çalışmalar içeren akademik dergi ve kitapları yayınlamak amacıyla 2010 yılında Ankarada’da kuruldu. Kuruluşundan bugüne kadar tıp dünyasına birçok yeni eser kazandırdı. Çalışmalarında uluslararası bilimsel yayıncılık standartları rehber kabul edilmektedir. Bayrakol Academi araştırıcılar tarafından üretilen eserleri kolay, güvenli ve en hızlı şekilde okuyuculara erişilebilirliği sağlamayı misyon edinmiştir.

Dergilerimiz

Journal of Clinical and Analytical Medicine

The Annals of Eurasian Medicine

Video Journal

Publishing

Derman Medical Publishing

 

Seçilmiş Kitaplarımız

978-605-5121-34-1 Pratik Acil Tıp Cep Kitabı

978-605-5121-33-4 Acil Göz Hastalıkları

978-605-5121-32-7 Oftalmoloji Ders Notları

978-605-5121-31-0 Asy Geç Dönem Komplikasyonlar

978-605-5121-30-3 Trakea El Kitabı

978-605-5121-29-7 Arteriyel, Venöz Ve İntraosseöz Kateterizasyon

978-605-5121-28-0 Güncel Anestezi Ders Notları

978-605-5121-27-3 Göğüs Cerrahisi El Kitabı

978-605-5121-26-6 Deney Hayvanı Rat

978-605-5121-24-2 Renal Hücreli Karsinom Ve Cerrahi Tedavisi

978-605-5121-21-1 Behçet Hastalığı: Tanı Ve Tedavisi

978-605-5121-20-4 Prostatın Cerrahi Hastalıkları

978-605-5121-19-8 Pulmoner Embolide Ventilasyon-Perfüzyon Sintigrafisi

978-605-5121-18-1 Ortopedi Ve Spor Yaralanmaları Asistan Kitabı

978-605-5121-17-4 Oftalmoloji Ders Notları

978-605-5121-16-7 Kbb Notları

978-605-5121-15-0 Gaz Zehirlenmeleri

978-605-5121-14-3 Endometriozis: Güncel Tedavi Modaliteleri

978-605-5121-13-6 Prostat Rezeksiyon Yöntemleri Ve Endikasyonları

978-605-5121-12-9 Akciğer Kanserinde Güncel Tanı Ve Tedavi Yaklaşımı

978-605-5121-08-2 Çocukluk Çağı Glokomlarının Tanı Ve Tedavi Algoritması

978-605-5121-02-0 Akciğerin Süpüratif Hastalıkları

978-605-5121-01-3 Akciğer Hastalıkları Ve Tedavisi

978-605-5121-00-6 Toraks Travmaları Ve Tedavisi

 

 

Medical Video Journal

arrowarrow
arrowarrow

JOIN OUR NEWSLETTER AND STAY UP TO DATE