Endovascular Treatment of Ductus Arteriyosus Accompanying with Aortic Aneurysm

 • Abstract
 • FullTEXT
 • Additional info
 • Attachments
 • Related items
 • Video

Endovascular treatment of patent ductus arteriyosus accompanying with aortic aneurysm

Erişkin patent duktus arteriyozus (PDA) tedavisinde, endovasküler teknikler cerrahi tedaviye alternatif olarak uygulanabilir. PDA endovasküler olarak koil veya şemsiye ile oklüde edilebildiği gibi, torakal aorta stent greft implantasyonu (TEVAR) ile de kapatılabilir.

Nefes darlığı şikayeti ile hastanemize başvuran ve oskültasyonda sistolodiastolik üfürümü mevcut olan 20 yaşında erkek hastaya yapılan transözefageal ekokardiyografi ve tomografik anjiografi sonrası 7,5 mm. çapında PDA tesbit edildi. Duktus anevrizmatik aort segmentinden orijin almakta olup bu seviyede aort çapı 38 mm. olarak ölçüldü. (Resim 1). Mevcut bulgularla brakial ve pulmoner arter monitörizasyonu sonrası lokal anesteziyi takiben; floroskobi eşliğinde desendan aorta 34x10 mm Talent endoluminal stent greft (Medtronic Inc, Minneapolis, MN) implantasyonu gerçekleştirildi. Postoperatif dönemi sorunsuz geçiren hastanın birinci hafta kontrol tomografik anjiografi tetkikinde PDA’nın tamamen oklüde olduğu ve endoleak bulunmadığı tesbit edildi (Resim 2).

Erişkin PDA’nın cerrahi tedavisinde komşu aort dokusunun frajilitesi nedeni ile kanama riski yüksek olup, aort anevrizması gibi eşlik eden ilave patolojinin bulunması perioperatif riski arttırır. Olgumuzda TEVAR uygulanarak , torakal aort anevrizması tamir edilirken, duktusun orijin aldığı aort bölgesi stent greft ile oklüde edildi.

Endovasküler tamirin hastada oluşturduğu fizyolojik stresin daha az olduğu, daha az kan replasmanı gerektirdiği, hastanede kalış süresini kısalttığı ve mortalite oranını düşürdüğü gösterilmiştir.

TEVAR embolizasyon yöntemlerine göre daha güvenli ve uygulaması kolay bir yöntem olup özellikle aort anevrizmasının eşlik ettiği geniş PDA’larda alternatif tedavi yöntemi olarak düşünülmelidir.

Additional Info

 • Recieved: 12.09.2012
 • Accepted: 30.09.2012
 • Published Online: 30.09.2012
 • Printed: 01.09.2014
 • DOI: 10.4328/JCAM.1292
 • Author: Veysel Temizkan, Murat Ugur, Ahmet Turan Yilmaz
 • Identifier: J Clin Anal Med. 2014;5(5):450-450
 • Index Page: 450-450
 • How to Cite: Veysel Temizkan, Murat Ugur, Ahmet Turan Yilmaz. Endovascular Treatment of Ductus Arteriyosus Accompanying with Aortic Aneurysm. J Clin Anal Med. 2014;5(5):450-450
 • Running Title: Ductus Arteriozus
Download attachments:

Last Issued ACAM

Covers ACAM

Article & Author Search ACAM

Please publish modules in offcanvas position.