Items filtered by date: December 2017
Thursday, 28 December 2017 23:34

HİPERHİDROZİSDE CERRAHİ TEDAVİ

Terleme, fizyolojik ve hayati bir süreçtir. Ter bezlerinin çoğu ekrin türü bezlerdir. Plazmadan daha hipotonik olan sıvı salgılarlar. Ekrin ter bezleri vücudun her yerinde bulunur; sıklıkla aksiller bölgede, el ve avuç içi, ayak tabanı bölgelerinde sıktır. Apokrin ter bezleri primer olarak koltuk altlarında ve ürogenital bölgede bulunur. Bu koku bezleri ergenlik sırasında etkin olurlar ve yapışkan sıvı salgılarlar. Kişiye has kokudan bu bezler sorumludur. Temelde iki tür terleme vardır: termoregülatuar ve duygusal terleme. Aşırı terlemeye hiperhidrozis denir ve generalize ya da lokal olabilir. En sık görülen tipi primer lokal hiperhidrozistir.

Published in Actual
Thursday, 28 December 2017 23:29

MEDİASTİNOSKOPİ

İlk mediastinoskopi 1959 yılında Carlens tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kullanım alanı;

Akciğer kanserlerinin lenfatik yayılımı ve evrelemesi

Mediastinal kitlelerin tanı ve tedavisi

Santral akciğer kanserleri ve mediastinal kitlelerin trakea ve mediasten invazyonlarının değerlendirilmesinde

Published in Physician
Thursday, 28 December 2017 23:26

MEDİASTİNAL KİTLELER

Mediastinal kitleler her yaş grubunda ortaya çıkabilir ve cinsiyet ayrımı yapmazlar. Genellikle asemptomatiktirler ve sıklıkla başka bir sebeple çekilen akciğer grafisinde rastlantısal olarak tespit edilirler. Semptomları ise komşu dokularda bası, direkt invazyon veya eşlik eden patolojiye ait semptomlar olabilir.

Published in Patient

Kapalı akciğer kanser ameliyatları nedir?

VATS Nedir?

Göğüs cerrahisinde kapalı endoskopik ameliyat yöntemdir.

Akciğer veya mediasten hastalıkları operasyonlarında kullanılmaktadır.

Published in Physician
Thursday, 28 December 2017 23:15

GÖĞÜS DUVARI DEFORMİTELERİ

Göğüs kafesinin normal şekli yaşa ve bireylerin yapılarına göre değişiklik gösterebilir. Çocuklarda göğüs kafesinin enine kesiti silindiriktir. Büyüdükçe göğüs kafesi antero-posterior olarak genişlemeye, düzleşmeye başlar.

Published in Physician

İlk defa 19. yy başlarında Hans Christian Jacobeus tarafından, tüberküloz hastalarında kollaps amacıyla sistoskop kullanılarak başlayan torakoskopi serüveni, 19 yy sonlarına doğru literatürde VATS (video assisted thoracoskopic surgery veya video assisted thoracic surgery) sözcüğünün kullanımı ile göğüs cerrahisi literatüründe yerini almış ve gelişmeler 1990’lı yıllardan sonra hızla artarak devam etmiştir.

Sonraki yıllarda akciğer kanserinin tanısı, evrelemesi ve tedavisinde VATS’ın önemini vurgulayan pek çok makale yayımlanmıştır. Özellikle görüntüleme teknolojilerindeki ilerlemeler ile birlikte endoskopik bronşial ve vasküler stapler kullanımı, endoskopik damar mühürleme cihazları vb gelişmeler, başlangıçta torasik onkoloji prensiplere aykı- rı olduğu düşünülen endoskopik cerrahiyi öne çıkarmıştır.

Öyle ki, cerrah VATS ile akciğer kanseri operasyonu yaptığında, tümörsüz cerrahi sınıra ulaşabilmekte, mediasten lenf nodu örneklemesi veya diseksiyonunu uygun şekilde yapabilmekte, daha iyi kozmetik sonuç ve postoperatif konfor elde edebilmekte ve torakotomi ile karşılaştırıldığında benzer onkolojik sonuçlar alınabilmektedir.

 

 

Published in Physician
Thursday, 28 December 2017 22:59

BRONKOSKOPİ (FLEKSİBL, RİJİT)

Bronkoskopi trakeobronşial ağacın görsel muaye-nesi ve hava yollarından, akciğer parankiminden, mediastinal lenf bezlerinden histopatolojik tanı için örnek alınmasını sağlayan işlemdir. Fleksibl ve Rijit olmak üzere 2 tipi vardır. Fleksibl Bronkoskopi 76, 84 ve 89 cm uzunluklarda, distal ucu farklı açı-larda bükülebilen, fleksibl optik fiberler ile görüntü sağlayan , aspirasyon, fırça ve forseps kullanımına uygun çalışma kanalı olan cihazdır.

Published in Physician
Thursday, 28 December 2017 22:57

DİYAFRAGMA TÜMÖRLERİ VE CERRAHİSİ

Diyafragma, malign plevral efüzyon ve malign peritoneal hastalıklar gibi neoplazmlarla sık sık etkilenmesine karşın primer malign veya benign tümörleri daha nadir görülmektedir.

Published in Physician
Thursday, 28 December 2017 22:54

AYAKTA AŞIRI TERLEME

Aşırı ayak terlemesi hastalığı (Plantar hiperhidroz) kişinin ayak tabanı ve parmaklarında ortaya çıkan terlemenin kişinin hayatını, psikolojik durumunu, sosyal yaşantısını ve günlük işlerini etkileyecek derecede olmasıdır. Bu terleme sadece ayaklarda olabileceği gibi sıklıkla ellerde bazen yüz-kafa ve koltuk altlarında da olabilir. Sıklıkla çocuklukta başlar ve sıcak mevsimlerde artar. Stres ve heyecan hatta bazen aklınıza gelmesi terlemeyi tetikleyebilir.

Uyandıktan bir süre sonra başlar, uyurken olmaz. 35-40 yaşından sonra bazen azalsa da genelde hayat boyu devam eder. Çorap giymekle azalabilir. Toplumda 100 kişiden 2-3ünde görülür. Erkek ve kadınlarda eşit görülür. Terlemeyi sempatik sistem ayarlar.

Published in Actual
Thursday, 28 December 2017 22:00

AKCİĞER NAKLİ'NE GENAL BİR BAKIŞ ATALIM

Akciğer nakli, akciğerin anatomik, fizyolojik ve immünolojik yönden kendine has özellikleriyle diğer solid organ nakillerine göre çeşitli zorluklar içermektedir. Diğer solid organ nakilleriyle ilgili başarılı uzun dönem sonuçlar 1970’lerde bildirilmeye başlanmışken akciğer naklinde ancak 1990’larda çoklu merkezlerden başarılı uzun dönem sonuçları bildirilmiştir.

Published in Physician

Last Issued

Filter and Search