admin

Website URL: http://www.joomdev.com

Bifid Rib ; Report of Two Cases and the Efficacy of 3-Dimensional Computed Tomography

Although the cause of stuttering is unknown, genetic, psychosocial stres factors, having obsessive personality or low-self-esteem, central nervous system anomalities, being first child in family are risk factors. In this study, it was aimed to treatannounced new mandatory bundled payment models for selected hospitals providing acute myocardial infarction care and coronary artery bypass graft surgery. The mandatory cardiac bundles were to start in 2018, but in late 2017, CMS released a rule cancelling the program.1 In this Viewpoint we review the rationale for mandatory bundled payments and argue that their cancellation was a step in the wrong direction for pursuing a health care system that focuses on value and not volume.

The Impact of Co-Existing Prostate Adenocarcinoma with Bladder Carcinoma on Disease Specific Survival of The Patients in Our Radical Cystoprostatectomy Series

Although the cause of stuttering is unknown, genetic, psychosocial stres factors, having obsessive personality or low-self-esteem, central nervous system anomalities, being first child in family are risk factors. In this study, it was aimed to treatannounced new mandatory bundled payment models for selected hospitals providing acute myocardial infarction care and coronary artery bypass graft surgery. The mandatory cardiac bundles were to start in 2018, but in late 2017, CMS released a rule cancelling the program.1 In this Viewpoint we review the rationale for mandatory bundled payments and argue that their cancellation was a step in the wrong direction for pursuing a health care system that focuses on value and not volume.

Plasma MDA Levels, GSH-Px Activities and Nitrite/Nitrate Levels in Patients with Familial Mediterranean Fever

Although the cause of stuttering is unknown, genetic, psychosocial stres factors, having obsessive personality or low-self-esteem, central nervous system anomalities, being first child in family are risk factors. In this study, it was aimed to treatannounced new mandatory bundled payment models for selected hospitals providing acute myocardial infarction care and coronary artery bypass graft surgery. The mandatory cardiac bundles were to start in 2018, but in late 2017, CMS released a rule cancelling the program.1 In this Viewpoint we review the rationale for mandatory bundled payments and argue that their cancellation was a step in the wrong direction for pursuing a health care system that focuses on value and not volume.

Pleural Fluid and Plasma D-Dimer Levels in Tuberculous Pleurisy: Their Diagnostic Value and Relation with Clinical Parameters

Bundled payments, a type of alternative payment model in which payments for all services provided in a care episode are linked, represents a promising approach to improving the coordination and efficiency of care. In December 2016, the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), building on a 3-year-old voluntary bundled payment program, announced new mandatory bundled payment models for selected hospitals providing acute myocardial infarction care and coronary artery bypass graft surgery. The mandatory cardiac bundles were to start in 2018, but in late 2017, CMS released a rule cancelling the program.1 In this Viewpoint we review the rationale for mandatory bundled payments and argue that their cancellation was a step in the wrong direction for pursuing a health care system that focuses on value and not volume.

Migration of an Unerupted Second Molar Tooth to the Ascending Mandibular Ramus

Although the cause of stuttering is unknown, genetic, psychosocial stres factors, having obsessive personality or low-self-esteem, central nervous system anomalities, being first child in family are risk factors. In this study, it was aimed to treatannounced new mandatory bundled payment models for selected hospitals providing acute myocardial infarction care and coronary artery bypass graft surgery. The mandatory cardiac bundles were to start in 2018, but in late 2017, CMS released a rule cancelling the program.1 In this Viewpoint we review the rationale for mandatory bundled payments and argue that their cancellation was a step in the wrong direction for pursuing a health care system that focuses on value and not volume.

TEK PORT İLE KAPALI GÖĞÜS CERRAHİSİ

Göğüs cerrahisinde kapalı endoskopik ameliyat yöntemdir.

Tek giriş kullanılmaktadır

VATS yöntemleri arasında güncel bir teknik

Akciğer veya mediasten hastalıkları operasyonlarında kullanılır

Bu yöntemin başlıca kullandığı hastalıklar

HİPERHİDROZİSDE CERRAHİ TEDAVİ

Terleme, fizyolojik ve hayati bir süreçtir. Ter bezlerinin çoğu ekrin türü bezlerdir. Plazmadan daha hipotonik olan sıvı salgılarlar. Ekrin ter bezleri vücudun her yerinde bulunur; sıklıkla aksiller bölgede, el ve avuç içi, ayak tabanı bölgelerinde sıktır. Apokrin ter bezleri primer olarak koltuk altlarında ve ürogenital bölgede bulunur. Bu koku bezleri ergenlik sırasında etkin olurlar ve yapışkan sıvı salgılarlar. Kişiye has kokudan bu bezler sorumludur. Temelde iki tür terleme vardır: termoregülatuar ve duygusal terleme. Aşırı terlemeye hiperhidrozis denir ve generalize ya da lokal olabilir. En sık görülen tipi primer lokal hiperhidrozistir.

MEDİASTİNOSKOPİ

İlk mediastinoskopi 1959 yılında Carlens tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kullanım alanı;

Akciğer kanserlerinin lenfatik yayılımı ve evrelemesi

Mediastinal kitlelerin tanı ve tedavisi

Santral akciğer kanserleri ve mediastinal kitlelerin trakea ve mediasten invazyonlarının değerlendirilmesinde

MEDİASTİNAL KİTLELER

Mediastinal kitleler her yaş grubunda ortaya çıkabilir ve cinsiyet ayrımı yapmazlar. Genellikle asemptomatiktirler ve sıklıkla başka bir sebeple çekilen akciğer grafisinde rastlantısal olarak tespit edilirler. Semptomları ise komşu dokularda bası, direkt invazyon veya eşlik eden patolojiye ait semptomlar olabilir.

KAPALI AKCİĞER KANSER AMELİYATLARI? VATS NEDİR?

Kapalı akciğer kanser ameliyatları nedir?

VATS Nedir?

Göğüs cerrahisinde kapalı endoskopik ameliyat yöntemdir.

Akciğer veya mediasten hastalıkları operasyonlarında kullanılmaktadır.

Page 1 of 2

Search

Calendar

« February 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28