Physician

Physician (8)

TEK PORT İLE KAPALI GÖĞÜS CERRAHİSİ

02 January 2018 by Physician 119 Views

Göğüs cerrahisinde kapalı endoskopik ameliyat yöntemdir.

Tek giriş kullanılmaktadır

VATS yöntemleri arasında güncel bir teknik

Akciğer veya mediasten hastalıkları operasyonlarında kullanılır

Bu yöntemin başlıca kullandığı hastalıklar

Read more...

MEDİASTİNOSKOPİ

28 December 2017 by Physician 76 Views

İlk mediastinoskopi 1959 yılında Carlens tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kullanım alanı;

Akciğer kanserlerinin lenfatik yayılımı ve evrelemesi

Mediastinal kitlelerin tanı ve tedavisi

Santral akciğer kanserleri ve mediastinal kitlelerin trakea ve mediasten invazyonlarının değerlendirilmesinde

Read more...

KAPALI AKCİĞER KANSER AMELİYATLARI? VATS NEDİR?

28 December 2017 by Physician 52 Views

Kapalı akciğer kanser ameliyatları nedir?

VATS Nedir?

Göğüs cerrahisinde kapalı endoskopik ameliyat yöntemdir.

Akciğer veya mediasten hastalıkları operasyonlarında kullanılmaktadır.

Read more...

GÖĞÜS DUVARI DEFORMİTELERİ

28 December 2017 by Physician 51 Views

Göğüs kafesinin normal şekli yaşa ve bireylerin yapılarına göre değişiklik gösterebilir. Çocuklarda göğüs kafesinin enine kesiti silindiriktir. Büyüdükçe göğüs kafesi antero-posterior olarak genişlemeye, düzleşmeye başlar.

Read more...

VİDEO YARDIMLI TORAKOSKOPİK CERRAHİ (VATS) NEDİR ?

28 December 2017 by Physician 55 Views

İlk defa 19. yy başlarında Hans Christian Jacobeus tarafından, tüberküloz hastalarında kollaps amacıyla sistoskop kullanılarak başlayan torakoskopi serüveni, 19 yy sonlarına doğru literatürde VATS (video assisted thoracoskopic surgery veya video assisted thoracic surgery) sözcüğünün kullanımı ile göğüs cerrahisi literatüründe yerini almış ve gelişmeler 1990’lı yıllardan sonra hızla artarak devam etmiştir.

Sonraki yıllarda akciğer kanserinin tanısı, evrelemesi ve tedavisinde VATS’ın önemini vurgulayan pek çok makale yayımlanmıştır. Özellikle görüntüleme teknolojilerindeki ilerlemeler ile birlikte endoskopik bronşial ve vasküler stapler kullanımı, endoskopik damar mühürleme cihazları vb gelişmeler, başlangıçta torasik onkoloji prensiplere aykı- rı olduğu düşünülen endoskopik cerrahiyi öne çıkarmıştır.

Öyle ki, cerrah VATS ile akciğer kanseri operasyonu yaptığında, tümörsüz cerrahi sınıra ulaşabilmekte, mediasten lenf nodu örneklemesi veya diseksiyonunu uygun şekilde yapabilmekte, daha iyi kozmetik sonuç ve postoperatif konfor elde edebilmekte ve torakotomi ile karşılaştırıldığında benzer onkolojik sonuçlar alınabilmektedir.

 

 

Read more...

BRONKOSKOPİ (FLEKSİBL, RİJİT)

28 December 2017 by Physician 68 Views

Bronkoskopi trakeobronşial ağacın görsel muaye-nesi ve hava yollarından, akciğer parankiminden, mediastinal lenf bezlerinden histopatolojik tanı için örnek alınmasını sağlayan işlemdir. Fleksibl ve Rijit olmak üzere 2 tipi vardır. Fleksibl Bronkoskopi 76, 84 ve 89 cm uzunluklarda, distal ucu farklı açı-larda bükülebilen, fleksibl optik fiberler ile görüntü sağlayan , aspirasyon, fırça ve forseps kullanımına uygun çalışma kanalı olan cihazdır.

Read more...

DİYAFRAGMA TÜMÖRLERİ VE CERRAHİSİ

28 December 2017 by Physician 47 Views

Diyafragma, malign plevral efüzyon ve malign peritoneal hastalıklar gibi neoplazmlarla sık sık etkilenmesine karşın primer malign veya benign tümörleri daha nadir görülmektedir.

Read more...

AKCİĞER NAKLİ'NE GENAL BİR BAKIŞ ATALIM

28 December 2017 by Physician 50 Views

Akciğer nakli, akciğerin anatomik, fizyolojik ve immünolojik yönden kendine has özellikleriyle diğer solid organ nakillerine göre çeşitli zorluklar içermektedir. Diğer solid organ nakilleriyle ilgili başarılı uzun dönem sonuçlar 1970’lerde bildirilmeye başlanmışken akciğer naklinde ancak 1990’larda çoklu merkezlerden başarılı uzun dönem sonuçları bildirilmiştir.

Read more...

Search

Calendar

« February 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28