TEK PORT İLE KAPALI GÖĞÜS CERRAHİSİ

02 January 2018 by Physician 118 Views

Göğüs cerrahisinde kapalı endoskopik ameliyat yöntemdir.

Tek giriş kullanılmaktadır

VATS yöntemleri arasında güncel bir teknik

Akciğer veya mediasten hastalıkları operasyonlarında kullanılır

Bu yöntemin başlıca kullandığı hastalıklar

Read more...

HİPERHİDROZİSDE CERRAHİ TEDAVİ

28 December 2017 by Actual 108 Views

Terleme, fizyolojik ve hayati bir süreçtir. Ter bezlerinin çoğu ekrin türü bezlerdir. Plazmadan daha hipotonik olan sıvı salgılarlar. Ekrin ter bezleri vücudun her yerinde bulunur; sıklıkla aksiller bölgede, el ve avuç içi, ayak tabanı bölgelerinde sıktır. Apokrin ter bezleri primer olarak koltuk altlarında ve ürogenital bölgede bulunur. Bu koku bezleri ergenlik sırasında etkin olurlar ve yapışkan sıvı salgılarlar. Kişiye has kokudan bu bezler sorumludur. Temelde iki tür terleme vardır: termoregülatuar ve duygusal terleme. Aşırı terlemeye hiperhidrozis denir ve generalize ya da lokal olabilir. En sık görülen tipi primer lokal hiperhidrozistir.

Read more...

MEDİASTİNOSKOPİ

28 December 2017 by Physician 75 Views

İlk mediastinoskopi 1959 yılında Carlens tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kullanım alanı;

Akciğer kanserlerinin lenfatik yayılımı ve evrelemesi

Mediastinal kitlelerin tanı ve tedavisi

Santral akciğer kanserleri ve mediastinal kitlelerin trakea ve mediasten invazyonlarının değerlendirilmesinde

Read more...

MEDİASTİNAL KİTLELER

28 December 2017 by Patient 79 Views

Mediastinal kitleler her yaş grubunda ortaya çıkabilir ve cinsiyet ayrımı yapmazlar. Genellikle asemptomatiktirler ve sıklıkla başka bir sebeple çekilen akciğer grafisinde rastlantısal olarak tespit edilirler. Semptomları ise komşu dokularda bası, direkt invazyon veya eşlik eden patolojiye ait semptomlar olabilir.

Read more...

KAPALI AKCİĞER KANSER AMELİYATLARI? VATS NEDİR?

28 December 2017 by Physician 52 Views

Kapalı akciğer kanser ameliyatları nedir?

VATS Nedir?

Göğüs cerrahisinde kapalı endoskopik ameliyat yöntemdir.

Akciğer veya mediasten hastalıkları operasyonlarında kullanılmaktadır.

Read more...

GÖĞÜS DUVARI DEFORMİTELERİ

28 December 2017 by Physician 51 Views

Göğüs kafesinin normal şekli yaşa ve bireylerin yapılarına göre değişiklik gösterebilir. Çocuklarda göğüs kafesinin enine kesiti silindiriktir. Büyüdükçe göğüs kafesi antero-posterior olarak genişlemeye, düzleşmeye başlar.

Read more...
Page 1 of 2

Search

Calendar

« February 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28